لب گشودم، سخن از یادم رفت

چه بهشتی‌ست فراموشی‌ها emoji