آدمايى كه احساساتشون رو راحت و صادقانه بدون سانسور نشون ميدن

نه ضعيفن، نه احمق و نه ساده لوح!

بلكه اونقدر قوى و واقعى هستن كه به نقاب روى صورتشون احتياج ندارن و به جاى پنهان كردن حرفها يا نقش بازى كردن، راحت احساسشون رو بيان ميكنن