‌کاش میشد، بعضیارو

یه ساعت بزاریم جای خودمون،

بعد بهش بگیم،

ببین میتونی تحمل کنی؟