‌ما واسه رفع دلتنگی نه شال میبافیم نه قدم میزنیم. ما پیام میدیم خودمونو ضایع میکنیم emoji