یک روز به خودت می‌آیی
که دیگر زمانی برای
کارهایی که همیشه
می‌خواستی انجام بدهی نداری.
همین حالا انجامش بده...