آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو با یکی تجربه می‌کنه، دیگه نمیتونه اون حس رو با کس دیگه‌ایی تجربه کنه! بعضی حس‌ها خاص و ناب هستند، مثل بعضی آدم‌ها...