بعضی وقتا منطق جواب نمیده

فقط باید بغلش کنی و بگی من هستم نگران چی اخه؟ emoji