از هر 5 نفر آدم 6 نفرشون دلشون میخواد برن یه جایی كه هیشكی رو نبینن و آرامش داشته باشن!

نمیدونم چرا اینهمه بیزار شديم از هم!