تو که‌ نمیدونی اما اون خنده‌های لعنتیت نبضِ زندگیمو بالا پایین میکنه! emoji