‏کاش مث قصه ها یه روزی برسه بگن و همه مردم تا همیشه با خوبی و خوشی زندگی کردن.