شما هم ‏کم کم حرف زدن با «در و دیوار» رو یاد میگیرین، من هم اولش فکر میکردم مسخره بازیه (: