اگه یه روز آلزایمرم بگیرم، دستامو که بگیری تو چشمام زل بزنی و بخندی شاید هیچی یادم نیاد، ولی دوباره عاشقت میشم!♡