امان از اونایی که میدونن حضورشون دلگرمیه و میتونن تمام زندگی یکی باشن ولی دریغش میکنن .