‏هیچوقت از فراموش شدن به دست آدم‌هایی که ترسی از رفتنم ندارن نترسیدم، از آدم‌هایی میترسم که ادعای هیچ‌وقت فراموش نکردنت رو دارن، از فراموش شدن به دست آدم‌هایی که بغل گوشت: «اگه نباشی... اگه نباشی...» گفتن. از چال شدن توی خاطر آدمایی که گفتن تا ابد توی یادشون زنده نگهت میدارن.