کسی نمیاد برای نفس کشیدن بهمون دلیل بده، مردم فقط کربن دی‌اکسید هوا رو زیاد میکنن؛ دلیلو باید خودت بسازی، یه دلیل قشنگ... اونقدر قشنگ که کل زندگیتو پُر کنه... دلیلی که ارزششو تو انتخاب میکنی نه کس دیگه‌ای.