دارونما (placebō)، شیوه‌ای درمانی‌ست که بیمار را «فریب» می‌دهد: مثلاً قرصی که در واقع «قرص» نیست، حال بیمار را خوب می‌کند. اما اخیراً معلوم شده که بعضی بیماران که «می‌دانند» دارونما دریافت کرده‌اند هم حال‌شان خوب می‌شود؛ حضورِ دکتر و تلاش برای کمک کافی‌ست. گاهی فقط «حضور» کافی‌ست.