حس می‌کنم انگیزه‌هام برای زندگی خیلی کم شده؛ چرا من عادت نمی‌کنم به از دست دادن‌ها و این که قرار نیست هیچ‌وقت خوشحال باشم؟