همیشه مثل نمک منحصربه‌فرد باشید.
وقتی هست
وجودش احساش نمیشه...
اما وقتی نیست
همه‌چی بی‌مزه میشه