هرچی بیشتر احساساتت رو به آدمها بگی

راههای بیشتری رو نشونشون میدی که بهت صدمه بزنن...