آدمارو نسبت به خودتون بی تفاوت نکنید

یه روزی میرسه که یه ذره توجه از سمت همون آدم میشه بزرگ‌ترین آرزتون...!