تصدقت گردم،

خنده‌هایی که‌ مدت‌ها پیش بار گذاشتیم کم‌کم دارد جا می‌افتد.

عطرش چندخانه آنورتر پیچیده!

هرکسی از کنار خانه‌ی ما رد شود می‌گوید:"اهالی این خانه عشق و شادی را صرف می‌کنند."

نکند چشم بخوریم، دیر کنی، از دهان بیافتد!