تو میتونی بهم بگی بذارش کنار اما نمیتونی بگی دوستش نداشته باش! حتی نمیتونی بپرسی با وجود همه بدیایی که کرد چرا باز دوستش دارم... میدونی این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن!

شبیه دلی که شکسته‌س اما تنگ، شبیه خاطره‌ای که تلخه اما عزیز، شبیه رویایی که کوتاهه اما شیرین؛ دوست داشتن همینه. یه حس ساده و بی دلیله...

از عشقای بزرگ حرف نمیزنم؛ از یه حس ناخودآگاه، یه هیجان شیرین میگم. شاید بگی یه روز تموم میشه؛ آره، شاید... ولی تا اون روز نمیتونی بگی دوستش نداشته باش!