در زبان ترکی، نمیگن «دلتنگتم»

میگن: اُیریم سَنی ایستییرهیعنی قلبم تورو میخواد!❤️