فرقی نمی‌کند
گودال کوچکی باشی
یا دریایی بزرگ
زلال که باشی
آسمان در تو پیداست....