قبل از تو کسانی در زندگی‌ام بوده‌اند

و شاید هم یک روز،

بعد از تو کسی به زندگی‌ام بیاید؛

اما الان فقط تو هستی و مهم همین است