هیچ چیزتو عوض نکن

یه روز یکی میاد

همینجوری که هستی دوست داره emoji