- یه قولی بهم میدی؟

+ تا چی باشه!

- اینکه هیچ‌وقت منو فراموش نکنی، حتی اگه تَرکم کردی...

+ قول لازم نداره، وقتی یکی واردِ زندگی آدم بشه، آدم بخواد نخواد اون جزئی از خاطراتشه!

- حتی اگه بره؟

+ حتی اگه بره...📽 دیالوگ از سریالِ در چشم باد