‏و تمام جهان هم که بگویند

تو نیستی

من شهادت می‌دهم

که حضور داری...

پس آرام روبروی تو می نشینم

و به تو فکر میکنم

منی که عاشق تو هستم...