گاهي يكسري اتفاقات روتين به طورمداوم

دارن تكرار ميشن تو زندگيامون كه اصلا

حواسمون نيست چقدرشيرين ولذت بخشن

فقط كافيه فكر كنيم ديگه نداريمشون

مثلا اوني كه عاشقانه دوستش داري ازفردا

نباشه تو زندگيت !! و ديگه از پيام بازي هاي

عاشقونه اخر شبيتون خبري نباشه

يا فردا صبح كه بيدار ميشي اس ام اس قشنگ

صبح بخيرش چشماي خوابالوتو نوازش نكنه

وحشتناك ميشه زندگي اگر

نتوني هر موقع كه دلت خواست بهش زنگ بزني

و صداي خنده هاشو بشنوي و غرق شي تو ارامش صداش

فكر كن چقدر زشت ميشه زندگي

بدون همين اتفاقات روتين ساده

و اوني كه هميشه حواسش بهت هست