بهترین سال‌های زندگی، سال‌هایی است که تصمیم می‌گیرید برای حل مشکلات‌ به خودتان متکی باشید

و دیگران را سرزنش نکنید.

آن‌موقع می‌فهمید سرنوشت‌ در دستان خودتان قرار دارد.