‏آدمها رو با گذشتشون قضاوت نکن
آدمها یاد میگیرن

تغییر میکنن
یه جا نمی ایستن
ترقی میکنن
همون آدم قبل نیستن ...