هروقت برای آشتی آمدی

گلویت را صاف کن

جمله ات را با یک "دوستت دارم" شروع کن

یا مثلا "چقدر دلم برایت تنگ شده"زن ها قرار نیست

سرداران جنگ باشند

یک "دروغ کوچک" کافیست...