دختر؛
معجزه ایست که
بعداز آفرینش آن
تمام فرشتگان
بی اختیار کف زدند
دخترها فرشته نیستند
فرشته ها میخواهند دختر باشند
آری
دختر داشتن
سعادت میخواهد!


❣ میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر بر دختران سرزمینم مبارك❤️