🕊💞💐 💐💞🕊

💚 پیامبر مهربانی (ص)

🌸 این دخترانند که دلسوز و مددکار و با برکتند. 🌸💞🌸

منتخب میزان الحکمه، ص ۶۱۲

😍 ولادت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها و