ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم؛

ما حتی بر کره‌ی زمین هم زندگی نمی‌کنیم

منزل حقیقی ما، قلب کسانی است که دوستشان داریم ..♥️