‌‌ من از تو هیچ !!!

به جز بودنت نمی خواهم

تمام عمر در آغوشم استراحت کن..♥️