تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای

برایم نداشت...

من چیزهای ساده را دوست دارم،

کتاب‌ها را، تنهایی را،

یا بودن با کسی که تو را می‌فهمد...!