💭یادتون باشه زمان محدوده،...

عمرتون رو با زندگی‌ کردن

به دلخواه دیگران ،هدر ندهید!