« نماهنگ کوچه و بازاری آختاررام»
« همه جا دنبال تو می گردم»
« شعر : محمد حسین غلامی سرای»
« کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی»

«نجه گور دیده گریان کوچه وبازاری آختاررام»
«دوشوب دلخسته یوللاره پریشان یاری آختاررام »
«جهانی نینیرم سن سیز آلیشسین باغریم اودلانسین »
« تیکان سیز بیر گوله خاطیر بتون گلزاری آختاررام»
«سنیق قلبیم گلور شوره دییم اسراریمی بیرده »
«بو گیزلین های دیله گلسین سنیق بیرتاری آختاررام»

#Şiə #İmamHüseyn ərbəla ərbaycanşiələri #İmamZaman ınsahibi #İmamZamanınanadanolması ş