ملاقات‌هایی که تقدیر جلوی راه آدم می‌گذارد بسیار محدود است ، عشق خودش خواهد آمد ؛ بی هیاهو

نمی‌توان از آن فرار کرد ، آرام و آهسته می‌آید و در گوشه‌ای از قلبت می‌نشیند ...

زمانی متوجه آمدنش خواهی شد که بدون آن نفس کشیدن دشوار می‌شود ...