یک عصر زیبا
یک زندگی قشنگ
همراه با
لحظه هایی شیرین
براتون ارزومندم
عصرتون مملو از لحظه های شاد و زیبا