دوست داشتن که عیب نیست

دوست داشتن دلِ آدم را روشن می‌کند...