بی خیال تمام دلواپسی‌ها ، به موسیقی دلنواز گوش کن ، فنجانت را سر بکش ، بگذار آنقدر حالت خوب باشد که یادت برود امروز چند شنبه است ...☀️ روزتون بخیر