هيچ ثروتي چون عقل، و هيچ فقري

چون ناداني نيست. هيچ ارثي چون

ادب، و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.