+ هیچکس به مردی که انگیزه نداشته باشه شک نمی‌کنه. همیشه دشمنانت رو گیج نگه دار!

اگه ندونن کی هستی یا چی میخوای، نمیتونن بفهمن نقشه بعدیت چیه.

🎬 game of thrones