باور کن همه دنیا فقط تویی

و برخی دوستان

بقیه هم تکراری‌اند..‌