کاش می‌شد برای اینایی که مدام مینالن: نمیشه و نمیتونم و جور نمیشه، این بیت مولانا رو تجویز کرد که میگه:
از همانجا که رسد درد همانجاست دوا