Life is too short to wake up in the morning with regrets.زندگی کوتاه تر از اونه که بخواهیم صبح ها با کلی افسوس از خواب بیدار بشیم.