انسان‌ها

عاشق شمردن مشکلاتشان هستند

اما لذت‌هایشان را

نمی‌شمارند

اگر آنها را هم می‌شمردند

می‌فهمیدند که به اندازه کافی

از زندگی لذت برده‌اند