دست مرا

محکم بگیر و ول نکن!

من از بلندی روزهای بی‌تو می‌ترسم..️